Práce, poptávka a GDPR | ABC jobs

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU, GDPR

Udělujete tímto souhlas provozovateli:

ABC jobs.cz , dále jen „Správce“:

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu smluvního vztahu
V případě cookies: 
Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies jen pro ukládání důležitých dat a fungování aplikace.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo chatu.
V Praze 1.9.2018